Andelsboligforeningen Odinsgaard
Spedalsø Torv 5
8700 Horsens
Telefon: 75 62 29 11
E-mail: post@(Slet parentes og indhold!)odinsgaard.dk
CVR-nr.: 42405213

Kriterier

Særlige kriterier for udlejning
 
Bekendtgørelse

Tilladelse til udlejning efter særlige kriterier

Horsens Byråd har med hjemmel i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. § 60, stk. 1 givet tilladelse til, at der i afdeling 8, Chr. M. Østergaardsvej 1A og Hybenvej 131-133 sker udlejning af indtil 100 % af de ledige boliger på baggrund af særlige kriterier.
 
I afd. 8, Chr. M. Østergaardsvej sker tildelingen af to-værelseslejligheder således:

Særlige kriterier i prioriteret rækkefølge

1. Ældre og/eller gangbesværede andelshavere/nuværende lejere i Sundparken
2. Ældre og/eller gangbesværede andelshavere/nuværende lejere i Odinsgaard
3. Ældre og/eller gangbesværede i Østbyen
4. Ældre og/eller gangbesværede i Horsens
5. Medlemmer iflg. venteliste

I afd. 8, Chr. M. Østergaardsvej sker tildelingen af et-værelseslejligheder således:

Særlige kriterier i prioriteret rækkefølge

1. Unge uddannelsessøgende med bopæl uden for Horsens Kommune (først til mølle princippet)
2. Unge uddannelsessøgende med bopæl i Horsens Kommune (først til mølle princippet)
3. Medlemmer iflg. venteliste

I afd. 8, Hybenvej 131-133 sker tildelingen af et- og to-værelseslejligheder således:

Særlige kriterier i prioriteret rækkefølge :

1. Unge uddannelsessøgende med bopæl uden for Horsens Kommune (først til mølle princippet)
2. Unge uddannelsessøgende med bopæl i Horsens Kommune (først til mølle princippet)
3. Medlemmer iflg. venteliste

De uddannelsessøgende skal forevise fornøden dokumentation for deres uddannelse og varigheden af denne.

Horsens Byråds godkendelse af ovenstående er gældende fra den 31. maj 2019 til den 31. maj 2023.
 
 

Aftale om undladelse af udlejning af boliger jf. almenboliglovens§ 51b

 

Mellem Andelsboligforeningen Odinsgaard og Horsens Kommune er der indgået aftale om, at ledige familieboliger i boligforeningens afd. 8 skal undlades udlejet i op til 12 måneder, efter at boligerne er blevet ledige, hvis der ikke er andre på ventelisten, der opfylder betingelserne for tildeling af boligerne, jf. almenboliglovens § 51b, stk. 8. Der henvises til, at Horsens Byråd den 28. maj 2018 traf beslutning om, at boligforeningen ved udlejning af almene familieboliger i afd. 8 skal afvise boligsøgende på ventelisten, som ikke allerede har en bolig i afdelingen, når den boligsøgende og dennes eventuelle ægtefælle i 6 sammenhængende kalendermåneder har modtaget integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

 

 


For yderligere oplysninger henvises til Andelsboligforeningen Odinsgaard, Spedalsø Torv 5, 8700 Horsens, tlf. nr. 75 62 29 11
 

Kontortid:
Mandag - fredag: 10.00 - 13.00
Tirsdag desuden: 14.00 - 17.00

Telefontid:
Mandag - Torsdag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 17.00
Fredag: 08.00 - 13.00