Albo
Spedalsø Torv 5
8700 Horsens
Telefon: 75 62 29 11
E-mail: post@(Slet parentes og indhold!)albo.dk
CVR-nr.: 39613018

Ordinært repræsentantskabsmøde den 16. maj 2022

 


Albo afholder ordinært repræsentantskabsmøde den 16. maj 2022 på Hotel OPUS, Egebjergvej 1, 8700 Horsens.
Mødet begynder kl. 18.00.
 
Dagsorden
 
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg og referent
3. Bestyrelsens årsberetning v/ bestyrelsesformand Niels Rasmussen
4. Godkendelse af de tidligere AAB’s og Odinsgaards årsregnskaber
    og revisionsberetninger for 2021 v/ direktør Michael Meldgaard.
5. Forelæggelse af Albos budget for 2022 og budgetestimat for 2023 v/ direktør
    Michael Meldgaard
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til Albos bestyrelse
a) Valg af 8 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er: Mia-Therese Hersland,
     Michael Rindom Madsen, Klaus Egedesø, Norma Pedersen, Kim Bergmann,
     Britta Jensen, Ole Lyhne & Peter Kristensen.
b) Valg af 3 suppleanter for 1 år.
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
 
 

 

Til oversigten