Albo
Spedalsø Torv 5
8700 Horsens
Telefon: 75 62 29 11
E-mail: post@(Slet parentes og indhold!)albo.dk
CVR-nr.: 39613018

Beboermøde om renovering ODINSPARKEN - seneste nyt 13.09.2021

 
Der var informationsmøde for beboerne mandag d. 13. september 2021.
Se slides med tegninger fra mødet.
Se referat fra mødet.
 
________________________________________________________________
Herunder ses informationer fra tidligere beboermøde tirsdag d. 11. august 2020.
________________________________________________________________
 
Plancher fra beboermøde:
 
Tilgængelige boliger: sammenlagtombygget - variant
gennemgået af Erik Hansen, NI Consult
 
gennemgået af Michael Meldgaard, Odinsgaard
 
 
Ekstra ordinært beboermøde for beboerne i Odinsparken, Gedved

Tirsdag d. 11. august 2020 kl. 19.00

 

RENOVERING

Odinsparken 1-28 og Odinsparken 27-54

 

Odinsgaard og beboerne i Odinsparken har i flere år set frem til en renovering af afdelingens boliger.

 

Landsbyggefonden har nu meddelt Odinsgaard, at renovering kan sættes i gang, hvis et flertal af beboerne stemmer ja til renoveringen.

 

Renoveringen forventes at blive et omfattende projekt med total ombygning af en del af afdelingens boliger, samt sammenlægning af boliger. Efter renoveringen vil der være 24 totalt ombyggede og tilgængelige boliger, de øvrige 26 boliger moderniseres med nyt køkken (enkelte hvor køkkenet er forholdsvis nyt vil blive genanvendt) og bad. Der skal ske genhusning af de beboere i de boliger der skal totalt ombygges.
 

Landsbyggefonden udbetaler støtte kroner til renoveringen, den samlede budgetterede udgift udgør t.kr 53.700, som er støttet af Landsbyggefonden med t.kr 42.300, den resterende del på t.kr 11.400 skal afdelingen selv finansiere, med støtte fra vores fælles dispositions fond mv.

Huslejekonsekvensen for boliger der moderniseres, her vil huslejen stiger med kr. 10 pr. m2 om året, og fuldt tilgængelige boliger vil huslejen stige med 20 kr. pr. m2 om året.

 

Renoveringen skal først godkendes af beboerne i afdeling 18 Odinsparken,

og derfor indkaldes til et ekstraordinært beboermøde, som afholdes

 

tirsdag den 11. august 2020 kl. 19.00 i Gedved Kultur- og Medborgerhus

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Gennemgang af oplæg til renovering i Odinsparken

    ved rådgivende ingeniør Erik Hansen fra NI Consult

 

3. Orientering om nødvendig genhusning af beboere

    samt gennemgang af økonomi for renovering i Odinsparken

    ved Odinsgaards direktør Michael Meldgaard

 

4. Afstemning om renovering skal gennemføres.

 

5. Eventuelt

 

 

Til oversigten