Albo
Spedalsø Torv 5
8700 Horsens
Telefon: 75 62 29 11
E-mail: post@(Slet parentes og indhold!)albo.dk
CVR-nr.: 39613018

Beboermøde om renovering HUMLEBALLE - seneste nyt 09.09.2021

 
Der var informationsmøde for beboerne torsdag d. 9. september 2021.
Se slides med tegninger fra mødet.
Se referat fra mødet.
 
________________________________________________________________
Herunder ses informationer fra tidligere beboermøde torsdag d. 6. august 2020.
________________________________________________________________
 
Plancher fra beboermøde:
 
Indretningsforslag  -  Oversigtskort  gennemgået af Erik Hansen, NI Consult
Økonomi, husleje og genhusning  gennemgået af Michael Meldgaard, Odinsgaard
 
 
Ekstra ordinært beboermøde for beboerne i Humleballe, Søvind

Torsdag d. 6. august 2020 kl. 19.00

 

RENOVERING
Humleballe 3-45, Humleballe 59A-63C og Humleballe 81-103

 

Odinsgaard og beboerne i Humleballe har i flere år set frem til en renovering af afdelingens boliger.

 

Landsbyggefonden har nu meddelt Odinsgaard, at renovering kan sættes i gang, hvis et flertal af beboerne stemmer ja til renoveringen.

 

Renoveringen forventes at blive et omfattende projekt med total ombygning af 22 boliger, til fuldt tilgængelige boliger, de øvrige 23 boliger moderniseres med nyt køkken og bad. Der skal ske genhusning af de beboere i de boliger der skal totalt ombygges.

 

Landsbyggefonden udbetaler støtte kroner til renoveringen, den samlede budgetterede udgift udgør t.kr 28.500, som er støttet af Landsbyggefonden med t.kr 25.700, den resterende del på t.kr 2.800 har afdelingen selv mulighed for at finansiere.

Huslejekonsekvensen for boliger der moderniseres, her vil huslejen falde med kr. 15 pr. m2 om året, og fuldt tilgængelige boliger vil huslejen stige med 22 kr. pr. m2 om året.

 

Renoveringen skal først godkendes af beboerne i afdeling 21 Humleballe,

og derfor indkaldes til et ekstraordinært beboermøde, som afholdes

 

torsdag den 6. august 2020 - kl. 19.00 på Søvind Kro.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Gennemgang af oplæg til renovering i Humleballe

    ved rådgivende ingeniør Erik Hansen fra NI Consult

 

3. Orientering om nødvendig genhusning af beboere

    samt gennemgang af økonomi og huslejekonsekvenser for renovering i

    Humleballe, ved Odinsgaards direktør Michael Meldgaard

 

4. Afstemning om renovering skal gennemføres.

 

5. Eventuelt

 

 

Til oversigten