Albo
Spedalsø Torv 5
8700 Horsens
Telefon: 75 62 29 11
E-mail: post@(Slet parentes og indhold!)albo.dk
CVR-nr.: 39613018

Repræsentantskabsmøde Odinsgaard den 17. august 2020

Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde i Odinsgaard

mandag den 17. august 2020 kl. 18.00
på Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af hovedbestyrelsens årsberetning for 2019.

3. Endelig godkendelse af årsrapporterne for 2019
    med tilhørende revisionsberetning, fremlæggelse af budget 2020
    samt budget estimat 2021.

4. Behandling af indkomne forslag.

    4.1 Forslag til nye vedtægter.

    Ifm. ny lov om digital post kommer der nogle obligatoriske ændringer
    af boligforeningens vedtægter, og administrationen har i samarbejde
    med BL gennemgået og ajourført vedtægter for Odinsgaard.
    Hovedbestyrelsen og administrationen stiller derfor forslag om –
    og indstiller til repræsentantskabet at godkende vedtægtsændringer
    på repræsentantskabsmødet.
    4.2 Delegering af de i nye vedtægter § 6 stk. 5 punkt 1 til 8 nævnte
    kompetencer til bestyrelsen.
    4.3 Bestyrelsen vælger selv jfr. nye vedtægter §7 stk. 2 formand
    og næstformand for bestyrelsen.
    Eventuelle andre forslag skal være kontoret i hænde senest 14 dage
    før mødet.

5. Valg af formand. På valg: Niels Rasmussen. Modtager genvalg.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

    Bestyrelsesmedlemmer. På valg: Peter Kristensen, Kim Bergmann
    og Karin Ommen. Alle modtager genvalg.
    2 suppleanter. På valg: Britta Jensen og Ulla Broch.
    Begge modtager genvalg.

7. Valg af revisor. Nuværende er EY i Horsens.

8. Eventuelt.

 

 

Horsens, den 22. juni 2020

Niels Rasmussen

Formand

 

 

 
 

 

Til oversigten