Albo
Spedalsø Torv 5
8700 Horsens
Telefon: 75 62 29 11
E-mail: post@(Slet parentes og indhold!)albo.dk
CVR-nr.: 39613018

Særlige udlejningskriterier - Ejstrupholm og Gludsted

Særlige udlejningskriterier for afdeling 105
Engtoften i Ejstrupholm og Birkevænget i Gludsted
 
 Efter lov om almene boliger m.v. 60 stk. 1 er der indgået samarbejdsaftale mellem Ikast-Brande Kommune og Andelsboligforeningen Odinsgaard, som betyder at pendlere har ret til at få stillet en almen familiebolig til rådighed uden om den ordinære venteliste. 
 
Ved pendlere forstås personer, der har arbejdsplads i Ikast-Brande Kommune med en arbejdstid på minimum 28 timer om ugen, og hvis bopæl er beliggende udenfor Ikast-Brande Kommune.
 
Ansøgere, der opfylder de særlige kriterier, kan maximalt få tilbudt 3 boliger med pendler fortrin.
 
Ansøgere skal selv opnotere sig via Odinsgaards hjemmeside - web.odinsgaard.dk og her oplyse om arbejde og kommune ved nuværende bopæl.

 

Til oversigten