Albo
Spedalsø Torv 5
8700 Horsens
Telefon: 75 62 29 11
E-mail: post@(Slet parentes og indhold!)albo.dk
CVR-nr.: 39613018

Stort JA til renovering på Sønderbro. Se referat mv.

Som opfølgning på tidligere beboermøde var der nyt beboermøde torsdag d. 11. juni 2015 for beboerne i afdeling 1 vedr. forslag til helhedsplan og renovering på Sønderbrogade, Mimersgade m.fl. På mødet blev der foretaget en afstemning, som viste et markant flertal for at gennemføre renoveringen. Der var fremmødt beboere fra 127 husstande, og resultatet af afstemningen blev:
 
231 JA stemmer, 21 NEJ stemmer og 2 blanke stemmer. (Hver husstand tildelt 2 stemmer)
 
Renovering og helhedsplan i afdeling 1, Sønderbro, Mimersgade m.fl. er hermed vedtaget af beboerne med stort flertal.
 
Boligforeningen og de tekniske rådgivere vil nu fortsætte arbejdet med projektering mv. og holde beboerne orienteret, når vi kommer frem til noget, som har interesse for beboerne.
 
Hvis beboerne har spørgsmål til renoveringen, er man altid velkommen til at kontakte kontoret eller direktør Michael Meldgaard på mail mm@odinsgaard.dk eller på mobil 2028 1730.
 

 

Til oversigten