Albo
Spedalsø Torv 5
8700 Horsens
Telefon: 75 62 29 11
E-mail: post@(Slet parentes og indhold!)albo.dk
CVR-nr.: 39613018

Renovering på Sønderbro - plancher mv.

Tirsdag d. 26. maj 2015 blev der afholdt informationsmøde for beboerne i afdeling 1 - Sønderbrogade, Mimersgade m.fl., og der var et flot fremmøde med omkring 150 interesserede beboere. Afdelingsbestyrelsens formand Karl-Ole Petersen bød velkommen, og herefter orienterede Torben Krogh fra d.a.i. arkitekter og ingeniører ud fra det aktuelle oplæg til renoveringen. Renoveringen omfatter i store træk tilgængelighed med elevator, energitiltag med isolering, miljøforbedringer på fællesarealer samt beboerhus. Mødets dirigent Poul Erik Skov-Hansen (fra Imagine Horsens) var undervejs rundt i salen for at give mikrofon til beboere, som ønskede ordet. Det gav en god debat med mange relevante spørgsmål. Odinsgaard´s direktør Michael Meldgaard orienterede om økonomi og huslejekonsekvenser samt årsager til, at ønskede specifikke forbedringer var fravalgt, dels forbedringer hvor Landsbyggefonden ikke yder tilskud eller forbedringer, hvor huslejen vil blive for høj og med bekymring for udlejningen. Odinsgaard´s driftsinspektør Kenneth Frederiksen fortalte om bebyggelsens tilstand mange steder, hvor der er udsigt til store udgifter til vedligeholdelse indenfor kort tid, medmindre beboerne beslutter at sætte renoveringen i gang.
 
Torben Krogh oplyste om kommende workshops, hvor der skal inddrages nogle beboere, som kan give input og mening om forskellige tiltag i forbindelse med renoveringen.
 
Der forventes afholdt et nyt møde for beboerne i midten af juni måned, hvor der kommer en afstemning om renoveringen.
 
Hvis beboerne har spørgsmål til renoveringen, er man altid velkommen til at kontakte kontoret eller direktør Michael Meldgaard på mail mm@odinsgaard.dk eller på mobil 2028 1730.
 
 

 

Til oversigten