Andelsboligforeningen Odinsgaard
Spedalsø Torv 5
8700 Horsens
Telefon: 75 62 29 11
E-mail: post@(Slet parentes og indhold!)odinsgaard.dk
CVR-nr.: 42405213

Orienteringsmøde badeværelser Hybenvej 47, 49, 63, 65 og 67

Der afholdes orienteringsmøde for beboerne i opgangene Hybenvej 47, 49, 63, 65 og 67
mandag d. 10. marts 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Hybenvej 2. 
 
Tidligere orienteringsmøder:
For beboerne i opgangene Hybenvej 51, 53, 55, 59 og 61 onsdag d. 5. februar 2014 kl. 19.00  

 

Til oversigten