Andelsboligforeningen Odinsgaard
Spedalsø Torv 5
8700 Horsens
Telefon: 75 62 29 11
E-mail: post@(Slet parentes og indhold!)odinsgaard.dk
CVR-nr.: 42405213

Rejsegilde på mandskabshus i Midtbyen

Fredag d. 17. januar var der rejsegilde på et nyt
mandskabshus i Midtbyen.
 
Mandskabshuset bliver indrettet med garage,
værksted, samt kontor og frokoststue til
afløsning for de nuværende, trange lokaler
i Borgmesterbakken 3C, kælderen.
 
Traditionen tro blev der holdt taler.
 
Fra RUM Arkitekter blev der bl.a. fortalt om, der kommer solceller på huset, og samtidig med den vægisolering der bliver, så vil mandskabshuset opfylde de energikrav, som vil gælde fra år 2020.
 
Boligforeningens formand Lillian Andersen, som også holdt tale, var meget tilfreds med at byggeriet var gået planmæssigt uden at løbe ind i problemer på grund af vinter og vejrlig. Hun var også glad for, at vores servicemedarbejdere nu får nogle gode forhold i det daglige.
 
 
 
 

 

Til oversigten
Kontortid:
Mandag - fredag: 10.00 - 13.00
Tirsdag desuden: 14.00 - 17.00

Telefontid:
Mandag - Torsdag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 17.00
Fredag: 08.00 - 13.00