Andelsboligforeningen Odinsgaard
Spedalsø Torv 5
8700 Horsens
Telefon: 75 62 29 11
E-mail: post@(Slet parentes og indhold!)odinsgaard.dk
CVR-nr.: 42405213

Repræsentantskabsmøde tirsdag d. 14. maj 2013 kl. 18.00

Repræsentantskabsmøde tirsdag d. 14. maj 2013 kl. 18.00

i Håndværkerforeningen, Allegade 16, Horsens

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for 2012.

3. Endelig godkendelse af årsrapporten (årsregnskabet)

for 2012 med tilhørende revisionsberetning

samt forelæggelse af budget 2013.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

a) 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg: Karin Ommen,

Inge Jensen og Egon Sørensen.

b) 2 suppleanter. På valg: Viggo Spetzler og Preben Sørensen.

6. Valg af revisor. Nuværende er KPMG i Horsens.

7. Eventuelt.

 

 

Til oversigten
Kontortid:
Mandag - fredag: 10.00 - 13.00
Tirsdag desuden: 14.00 - 17.00

Telefontid:
Mandag - Torsdag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 17.00
Fredag: 08.00 - 13.00