Andelsboligforeningen Odinsgaard
Spedalsø Torv 5
8700 Horsens
Telefon: 75 62 29 11
E-mail: post@(Slet parentes og indhold!)odinsgaard.dk
CVR-nr.: 42405213

Opkrævning af fællesantenne overdrages til antenneforening

Meddelelse til alle beboere der modtager kabel-Tv   fra Horsens Fællesantenne-Forening

 

Fællesantenne

 det skal du fremover betale direkte til Horsens Fællesantenne-Forening

   

På den seneste generalforsamling i Horsens Fællesantenne-Forening

har man besluttet at indføre en ny mellempakke, så brugerne nu kan

vælge mellem 3 programpakker.

 

Fremover bliver det også muligt at skifte programpakke ved et nyt kvartal,

hvor det tidligere kun var muligt at ændre pr. 1. januar.

 

Det giver mere valgfrihed for vores beboere, men det giver naturligvis

boligforeningen mere administration at leve op til denne service.

 

Vi er samtidig opmærksomme på, at der foregår en dobbelt administration

af beboernes fællesantenne, fordi både antenneforeningen og boligforeningen

foretager opkrævning, bestiller pakkeskift o.s.v.

 

Boligforeningen har derfor besluttet at overdrage hele administrationen

af fællesantenne til Horsens Fællesantenne-Forening

med virkning fra d. 1. januar 2012.

   

For beboerne betyder ændringen, at

 

- boligforeningen ikke længere opkræver antennebidrag over huslejen

- du vil fremover modtage kvartalsopkrævning fra Horsens Fællesantenne-For.

 

- ønsker du at skifte programpakke, skal du meddele dette skriftligt til

  Horsens Fællesantenne-Forening

- frist for at skifte programpakke er fremover

  28. februar, 31. maj, 31. august og 30. november

 

- der vil blive en mulighed for at fravælge kabel-TV fra antenneforeningen

- fravalg kan dog kun ske 1 gang om året og altid pr. 1. januar

- skriftlig meddelelse om fravalg skal være antenneforeningen i hænde

  senest d. 30. november, med virkning fra d. 1. januar

 

Oversigt med de nye programpakker for 2012 kan du se på linket her:

http://hfaf.dk/app/upload/presse_48089235.pdf

 

og kontingentet for 2012 på de enkelte programpakker kan ses nedenfor.

 

 

Program pakker

 

gældende fra d. 1/1-2012

 

 

Grundpakke

 

pakke 1

 

Mellempakke

 

pakke 2

 

Fuldpakke

 

pakke 3

 

Årligt kontingent

 

 

1.320,00

 

3.300,00

 

4.692,00

 

Opkrævning hvert kvartal

 

 

330,00

 

825,00

 

1.173,00

   

Ændring af programpakke

 

kan ske ved skriftlig henvendelse til antenneforeningens kontor

 

Horsens Fællesantenne-Forening

Kongensgade 8

8700 Horsens

 

hrs.faellesantenne@stofanet.dk

 

 

Ved ændring af programpakke skal der betales et gebyr på 450,00 kr.

 

 

Med venlig hilsen

Andelsboligforeningen Odinsgaard

 

 

Til oversigten
Kontortid:
Mandag - fredag: 10.00 - 13.00
Tirsdag desuden: 14.00 - 17.00

Telefontid:
Mandag - Torsdag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 17.00
Fredag: 08.00 - 13.00