Albo
Spedalsø Torv 5
8700 Horsens
Telefon: 75 62 29 11
E-mail: post@(Slet parentes og indhold!)albo.dk
CVR-nr.: 39613018

JA til at gå videre med helhedsplan på Sønderbro

Referat fra ekstraordinært beboermøde tirsdag d. 8. november 2011 kl. 19.00

 

Helhedsplan for afdeling 1-6 – Sønderbro/ Mimersgade

 

 

Formanden for afdelingsbestyrelsen bød velkommen til knap 100 beboere
og foreslog, at driftsinspektøren skulle være dirigent på mødet.

 

Kort information om ideen bag helhedsplanen,
der bl.a. omhandler energi og tilgængelighed, at boligforeningen har fokus på,
at boligområdet stadigt skal være attraktivt, så vi kan udleje lejlighederne.

 

Herefter blev ordet givet videre til repræsentanter fra arkitekt- og
ingeniørfirmaet DAI, som gennemgik projektet med forskellige plancher. Projektet
er i første omgang et oplæg til, hvad der kan indgå i helhedsplanen. Længere henne
i processen får beboerne og boligforeningen lov til at komme med ønsker og forslag,
der kunne være relevante for projektet.

 

For at opnå økonomisk støtte fra Landsbyggefonden er det et krav, at energi og
tilgængelighed bliver et tema under helhedsplanen. Derfor arbejdes der med at
etablere elevator i flere opgange i bebyggelsen. Dette vil indebære total ombygning
af lejlighederne i de berørte opgange. Samtidig er det planen, at der skal foretages
isolering i alle boligblokke.

 

Derudover blev orienteret om forskellige omlægninger i udearealerne, ny indkørsel
til Mimersgade, små torve, ”Den røde tråd” - forslag til indretninger med jogging-sti,
legeudstyr, petanque-bane, grillpladser, mulighed for et nyt fælleshus med en stor
terrasse og meget, meget mere. Det er planen, at alle P-pladser bevares.

 

Der var bl.a. spørgsmål til, hvor beboerne skulle opholde sig under ombygning af
lejlighederne, hvor lang tid der ville gå, før beboerne kunne flytte tilbage, samt hvad
huslejen måtte forventes at blive efterfølgende.

 

Der blev svaret, at man greb det meget forskelligt an i boligforeningerne.

Nogen steder tilbageholder man flyttelejligheder og anvender disse til genhusning.

Andre steder opstilles en pavillion, som beboerne kan bo i.

 

Det forventes, at ombygning strækker sig over ca. 6 måneder, fordi en hel opgang
skal gøres færdig, før nogen lejlighed kan bebos igen.

 

Det blev oplyst, at Landsbyggefonden bliver inddraget i finansiering af projektet,
sådan at Landsbyggefonden er med til at sikre, at den endelige husleje for beboerne
bliver en realistisk husleje, som beboerne kan betale.

 

Samtidig fik beboerne at vide, at der kan gå op til 5 år, fra man beslutter sig til at gå
i gang med projektet, indtil man ser den første skurvogn med håndværkere på pladsen.

 

Ved en skriftlig afstemning blev der afgivet 123 JA-stemmer og 43 NEJ-stemmer
i forhold til at arbejde videre med forslaget.

 

Beboerne har hermed besluttet, at arkitekt- og ingeniørfirmaet DAI skal arbejde
videre med forslaget vedr. helhedsplan for afdeling 1-6 på Sønderbro/ Mimersgade.

 

 

 

09.11.11/ HR

 

Til oversigten