Andelsboligforeningen Odinsgaard
Spedalsø Torv 5
8700 Horsens
Telefon: 75 62 29 11
E-mail: post@(Slet parentes og indhold!)odinsgaard.dk
CVR-nr.: 42405213

Prækvalifikation for EU–Udbud - Egebjerg Bakke

                                           

 

Prækvalifikation for EU–Udbud
Egebjerg Bakke - 60 almene boliger ved Egebjerg, med sø på grunden.
Fagentreprise(med mulighed for bud på flere entrepriser)

 

 

 

Andelsboligforeningen Odinsgaard (http://www.odinsgaard.dk/) udbyder hermed, efter EUs udbudsdirektiv, bygge- og anlægsarbejdet for nybygning af 60 nye tidssvarende boliger på 65-110 kvm. Boligerne bygges hhv. som et plans rækkehuse og som lejligheder i moderne punkthus. Arbejdet omfatter også etablering af attraktive udearealer i det kuperede terræn ved Egebjerg med en Sø på grunden.

 

Opgaven skal udføres som fagentreprise på basis af bygherrens udbudsmateriale. Entreprenører der ønsker at byde på flere entrepriser bedes oplyse dette. Der søges prækvalificeret 5-7 fagentreprenører på hvert fag.

 

Arbejdets omfang

Udearealer:

Nye veje til boliger fra eksisterende stamvej

  • Terrænregulering, gartnerarbejde med rekreative områder.
  • Parkeringsområder


Nye boliger:

-         Type 1: 36 boliger i Dobbelthuse -  3/4 Værelses ca. 100-110 kvm.

-         Type 3: 24 boliger i punkthuse – 2/3/4 værerlses ca. 65-110 kvm.

Boligerne etableres som lavenergiboliger med jordvarme og genveks ventilationsanlæg.

 

Tidsplan

 

Prækvalifikationsperiode december - februar 2011.

 

Udbudsperiode                                          februar 2011 – april 2011.

Udførelse                                                   april 2011 – 2013.

Ibrugtagning                                               2012 og 2013.

 

Vederlag
Bygherren betaler ikke vederlag for tilbudets/forslagets udarbejdelse.

 

Udvælgelsekriterier ved prækvalifikationen

Anmodningen om prækvalifikation skal vedlægges følgende oplysninger:

1.      Firmanavn, adresse, telefon, email-adresse samt kontaktperson.

2.      Referenceliste for relevante byggeopgaver eller nøgletals karakterbog.

Den ønskede dokumentation skal begrænses til maks. 1-2 sider og kontakt info på bygherrer inkluderes. Bygherren forbeholder sig ret til at indhente yderligere oplysninger og dokumentation.

 

Entrepriser

 

1.      Terrænentreprisen: Jord - kloak-vej/belægning

2.      Råhusentreprisen: In situ Beton – betonelementer

3.      Murerentreprisen ink. stålkonstruktioner

4.      Tømrer/snedkerentreprisen: Vinduer – gulve - tag

5.      El-entreprisen m. elevator

6.      VVS & blik entreprisen.

7.      Ventilationsentreprisen

8.      Malerentreprisen

9.      Gartnerentreprisen

10.  Køkkenentreprisen: Levering og montering af køkken-, toilet- og bryggerselementer

11.  Tagdækkerentreprisen: Isolering og pap

 

 

Tildelingskriterier ved tilbud

Opgaven vil blive tildelt efter kriteriet ”Laveste pris”.

 

 

Anmodning om prækvalifikation

Anmodningen skal sendes til totalrådgiver, Rambøll, pr. mail: jact@ramboll.dkeller pr. brev til:


Rambøll Danmark A/S

Åboulevarden 52

DK-8700 Horsens

 

Kontaktperson:

Søren Sandberg                   Jacob Tvede

T: 5161 3172                       T:5161 3164                  

 
 

RAMBØLL                      GINNERUPARKITEKTER               ODINSGAARD

      

 

Til oversigten
Kontortid:
Mandag - fredag: 10.00 - 13.00
Tirsdag desuden: 14.00 - 17.00

Telefontid:
Mandag - Torsdag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 17.00
Fredag: 08.00 - 13.00