Andelsboligforeningen Odinsgaard
Spedalsø Torv 5
8700 Horsens
Telefon: 75 62 29 11
E-mail: post@(Slet parentes og indhold!)odinsgaard.dk
CVR-nr.: 42405213

Nye regler vedr. medlemsnummer og venteliste

VIGTIG  INFORMATION
 

Er du medlem eller lejer i boligforeningen ?

 
Ny lovgivning betyder, at medlemsnumre i almene boligforeninger laves om til en placering på en venteliste. Andelsboligforeningen
Odinsgaard har derfor fremsendt informationsbrev og svarkort til sine medlemmer og lejere.
 
Du skal udfylde og returnere svarkortet til boligforeningen inden d. 1. juni 2010,
hvis du vil bevare den anciennitet, dit medlemsnummer har.
 
Overholdes svarfristen ikke, så mister du den anciennitet, der kan være oparbejdet gennem mange år. Konsekvensen er, at der skal startes helt forfra på ventelisten, hvis du senere vil søge en bolig.
 
Mange af boligforeningens medlemmer har i tidens løb fået ny adresse uden at give boligforeningen besked, og disse medlemmer har af gode grunde ikke fået et brev.
 
Er du medlem og har du ikke modtaget et brev, så skal du kontakte boligforeningens kontor inden
d. 1. juni 2010, hvis du ønsker at bevare den anciennitet, som dit medlemsnummer har.
 
Det koster ikke noget at tilmelde sig, men herefter vil det koste et årligt ajourføringsgebyr for at stå på ventelisten.


Med venlig hilsen

Andelsboligforeningen Odinsgaard


 

Til oversigten