Albo
Spedalsø Torv 5
8700 Horsens
Telefon: 75 62 29 11
E-mail: post@(Slet parentes og indhold!)albo.dk
CVR-nr.: 39613018

Betalings- og leveringsvilkår

1. Betalinger til Andelsboligforeningen Odinsgaard
Du kan foretage følgende betalinger til Andelsboligforeningen Odinsgaard
via betalingslink på vores hjemmeside:

- opnoteringsgebyr, hvor du betaler start af medlemskab og notering på venteliste 1 år frem

Betalinger til Andelsboligforeningen Odinsgaard skal ikke tillægges moms.
Betalinger på vores hjemmeside foregår i danske kroner.

2. Betalinger fra udlandet
Beløbsafsender betaler eventuelle omkostninger, der måtte være forbundet med betaling fra udlandet.

3. Beskrivelse af ydelsen
Ved gennemførelse af købet, modtager du kvittering pr. e-mail for, at du er optaget på venteliste til boligforeningen 1 år frem. Herefter skal der betales et årligt ajourføringsgebyr for at beholde din medlemsanciennitet. Dette vil ske ved selvstændig opkrævning fra boligforeningen.

Betales det efterfølgende årlige ajourføringsgebyr ikke rettidigt, vil du modtage et påmindelses-brev, og ved fortsat manglende betaling vil du uden yderligere varsel blive slettet fra ventelisten.

4. Registrering hos Andelsboligforeningen Odinsgaard
Der må påregnes 3-5 normale arbejdsdage indtil boligforeningen har modtaget indbetalingen og har foretaget registrering heraf.

5. Pris
Ved indmeldelsen skal du betale et opnoteringsgebyr på kr. 150,00. Beløbet tillægges ikke moms.

6. Betaling
Betales med betalingskort er du altid sikret mod misbrug. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem. Dermed er du bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko, hvis dit dankort misbruges ved brug af din pin-kode.

Data du sender i forbindelse med din betaling er krypterede (SSL), og det er således kun PBS, der kan læse dem. Hverken Andelsboligforeningen Odinsgaard eller andre har mulighed for at læse dataene. Beløbet på din betaling trækkes først, når boligforeningen har modtaget oplysninger om, hvem der har indbetalt og hvilket anliggende betalingen vedrører. Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det du har godkendt ved betaling.

På vores hjemmeside kan du betale med følgende betalingsmidler:
Dankort.
eDankort.
VisaDankort

7. Persondatapolitik
Der benyttes ikke cookies. På websitet benyttes logstatistik (trafikanalyse). Brugere kan ikke identificeres via computer/IP-adresse, og der registreres udelukkende oplysninger, som er godkendt af bruger.

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.

8. Fortrydelsesret
Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag levering er sket, i dette tilfælde fra din modtagelse af kvittering på at du er optaget på ventelisten, inklusiv oplysning om din fortrydelsesret pr. e-mail.

Falder den sidste dag for fortrydelsesretten på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen den følgende hverdag.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail). Du kan benytte standardfortrydelsesformular nedenfor, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

8.1 Følger af fortrydelse
Hvis du udøver din fortrydelsesret i henhold til denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Tilbagebetaling sker via DIBS/PBS og senest 14 dage efter fortrydelse jf. forbrugeraftalelovens §22 stk.1.

Da levering af ydelsen påbegyndes straks ved indmeldelse, og derfor inden fortrydelsesfristens udløb, skal forbrugeren som udgangspunkt ved tilbagetrædelse fra aftalen, betale den erhvervsdrivende for rimelige omkostninger i henhold til forbrugeraftalelovens § 25, stk. 1 og 2. Henset til det betalte gebyrs størrelse, afstår Andelsboligforeningen Odinsgaard dog fra at gøre dette gældende.

8.2 Købeloven
Denne aftale er udover de herved nævnte betingelser, underlagt købelovens mangelsregler.

8.3 Lovvalg og værneting
Alle aftaler indgået i henhold til nærværende vilkår er reguleret af dansk ret, og skal afgøres ved de ordinære danske domstole med retten i Horsens som 1. instans.

8.4 Standardfortrydelsesformular (forbrugeraftaleloven – bilag 3) - hent i pdf - klik her

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.Til Andelsboligforeningen Odinsgaard, Spedalsø Torv 5, 8700 Horsens
e-mail: post@odinsgaard.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min
købsaftale om notering på venteliste i Andelsboligforeningen Odinsgaard.

- Bestilt og kvitteret
  modtaget for den (dato) __________________________________________

- Navn:                           __________________________________________

- Adresse:                       __________________________________________

- Postnr./by:                    __________________________________________- Dato:                            __________________________________________

- Underskrift:                   __________________________________________

Kontortid:
Mandag - fredag: 10.00 - 13.00
Mandag desuden: 14.00 - 17.00

Telefontid:
Mandag: 08.00 - 17.00
Tirsdag - Torsdag: 08.00 - 15.30
Fredag: 09.00 - 13.00