Andelsboligforeningen Odinsgaard
Spedalsø Torv 5
8700 Horsens
Telefon: 75 62 29 11
E-mail: post@(Slet parentes og indhold!)odinsgaard.dk
CVR-nr.: 42405213

Renovering Sønderbro

Tidligere informationer:
 
Det skal præciseres, at den viste tidsplan er vejledende, og kun er gældende for så vidt angår rækkefølgen samt forventet varighed af bygningsarbejderne på de enkelte boligblokke. Den faktiske opstart af byggeriet, er afhængig af licitationsresultatet samt politisk godkendelse i økonomiudvalg samt byrådet.
 
fra beboermødet d. 27. april 2016
 
 

 

Til oversigten