Albo
Spedalsø Torv 5
8700 Horsens
Telefon: 75 62 29 11
E-mail: post@(Slet parentes og indhold!)albo.dk
CVR-nr.: 39613018

Driftscenter 1: Hybenvej 2, Horsens
Driftsleder Mathias Misfelt
Telefontid mandag-fredag kl. 8.30 - 9.30
Tlf.: 7562 7629
Driftscenter 2: Møllegade 8, Horsens
Driftsleder Andrew Preece
Telefontid mandag-fredag kl. 8.30 - 9.30
Tlf.: 7562 2387
 
Driftscenter 3: Mimersgade 14, Horsens
Driftsleder Allan Fuhrmann
Telefontid mandag-fredag kl. 8.30 - 9.30
Tlf.: 7561 2261
 
 
Driftscenter 4: Kongensgade 23, Horsens
Driftsleder Torben Mortensen
Telefontid mandag-fredag kl. 8.30 - 9.30
Tlf.: 3090 2510
 
Udenfor telefontid:  
Her kan du indtale besked på telefonsvarer. 
 
  
Udenfor normal arbejdstid:
Vagttelefon: Skadesfirmaet SSG
Nøgleservice: SSG 
 
 
 
 
 
 
70 20 81 49
70 20 81 49