Andelsboligforeningen Odinsgaard
Spedalsø Torv 5
8700 Horsens
Telefon: 75 62 29 11
E-mail: post@(Slet parentes og indhold!)odinsgaard.dk
CVR-nr.: 42405213

Servicecentre godt kørende ...

Boligforeningen har indkøbt en Renault Traffic varevogn, dels fordi mange opgaver
i oplandet - Østbirk, Hovedgård osv. bliver løst af medarbejdere i vores servicecentre,
og dels at mange gange vil boligforeningens egen servicevogn være mere praktisk
at bruge end en trailer.
 
Fremover vil Odinsgaard´s beboere derfor kunne se vores ny servicevogn på besøg
i afdelingen, når der skal udføres et eftersyn eller reparation.
 

 

Til oversigten