Andelsboligforeningen Odinsgaard
Spedalsø Torv 5
8700 Horsens
Telefon: 75 62 29 11
E-mail: post@(Slet parentes og indhold!)odinsgaard.dk
CVR-nr.: 42405213

Nulpunktsanalyse - dit boligområde

Imagine Horsens har udarbejdet en nulpunktsanalyse
for boligområderne Østbyen og Sønderbro.
 
Man har spurgt beboerne i boligområderne,
og det var især beboere i Østbyen der ville
udtale sig, hvordan man oplever at bo i området.
 
Derudover har man interviewet tilfældige borgere,
man mødte på gågaden i Horsens, hvor man spurgte om,
hvad man forbinder med boligområderne Østbyen
og Sønderbro.
 

 

Til oversigten