Andelsboligforeningen Odinsgaard
Spedalsø Torv 5
8700 Horsens
Telefon: 75 62 29 11
E-mail: post@(Slet parentes og indhold!)odinsgaard.dk
CVR-nr.: 42405213

Referat fra ekstraordinært beboermøde torsdag d. 29. marts 2012 afd. 8-13 Sundparken

                                                   

På mødet deltog beboere fra 28 husstande, boligforeningens formand
Lillian Andersen samt fra administrationen Michael Meldgaard,
Bent Schmidt og Henrik Rasmussen.

 

Formand for afdelingsbestyrelsen Bjørn Nedersøe indledte mødet med en
orientering om baggrunden for indkaldelse til ekstraordinært beboermøde,
og han anbefalede sammen med den resterende afdelingsbestyrelse, at
beboerne stemte for en ændring af afdelingsbestyrelsen fra 7 til 5 medlemmer.

 

Pkt.1 – Lillian Andersen blev valgt som mødets dirigent, og hun startede
med at give ordet til de beboere, der ønskede at kommentere
Bjørn Nedersøe´s indledning.

 

En af beboerne mente ikke, at 5 medlemmer i afdelingsbestyrelsen er
tilstrækkeligt, når en afdeling er så stor som Sundparken. Man er sårbar,
hvis enkelte i afdelingsbestyrelsen udebliver. Så bliver arbejdet
koncentreret på få personer, der skal lave hele arbejdet.

 

Det blev også fremført, at beboerne på det seneste ordinære beboermøde i
september valgte en afdelingsbestyrelse med 7 medlemmer, så det hænger
ikke sammen med, at man nu vil lave det om til 5 medlemmer.

 

Inden afstemning blev der nedsat et stemmeudvalg: Karen (beboer),
Michael og Henrik (admin.).

 

Pkt. 2 – Afstemning om ændring af størrelse på afdelingsbestyrelsen

fra 7 medlemmer og 2 suppleanter til 5 medlemmer og 2 suppleanter.

 

Ved en skriftlig afstemning blev resultatet 33 JA- og 23 NEJ stemmer,
hvilket betyder at afdelingsbestyrelsen nu skal bestå af 5 medlemmer
og 2 suppleanter.

 

Pkt. 3 – Valg af 1 suppleant.

 

Som suppleant blev foreslået Kim Jensen, Charlotte Nedersøe
og Rigmor Sørensen. Ved en skriftlig afstemning blev resultatet, at

 

Kim Jensen fik 21 stemmer

Charlotte Nedersøe fik 30 stemmer

Rigmor Sørensen.fik 4 stemmer

og der blev afgivet 1 ugyldig stemme.

 

Pkt. 4 – udgået, som følge af resultat under punkt 2.

 

Herefter består afdelingsbestyrelsen i Sundparken af følgende medlemmer:

 

Bjørn Nedersøe – formand

Preben Sørensen – næstformand

Bent Kristiansen

Kim H. Jensen

Lis Marthinus

Susanne V. Sørensen - 1.suppleant

Charlotte Nedersøe - 2.suppleant

 

Til oversigten