Andelsboligforeningen Odinsgaard
Spedalsø Torv 5
8700 Horsens
Telefon: 75 62 29 11
E-mail: post@(Slet parentes og indhold!)odinsgaard.dk
CVR-nr.: 42405213

Information i Sundparken

Info til Sundparkens beboere

 

Der er blevet opsat et plastskab ved indgangen til vaskeriet Hybenvej 2

med information til beboerne i Sundparken, hvor man bl.a. kan læse om

nye aktiviteter, diverse indkaldelser til møder samt referater.

 

Har du noget, som du gerne vil have slået op i skabet,

så kontakt varmemester Jens Nørskov.

 

Til oversigten